iPad, iPhone, iPod touch

De anderslezen-app op een iPad, iPhone of iPod touch 

Als je beschikt over een iPad, iPhone of iPod touch kan je Daisy-online-boeken streamen en downloaden via de gratis Nederlandstalige anderslezen-app. Hiervoor hab je geen computer nodig maar wel toegang tot internet. 

Anderslezen-app

Installatie van de Anderslezen-app

 • Open de App Store op je toestel
 • Typ anderslezen als één zoekwoord in het zoekveld rechtsboven. Je zal normaal gezien maar één zoekresultaat vinden dat melding maakt van Anderslezen. De app wordt uitgegeven door Pyxima.
 • Druk op de knop download in het zoekresultaat. Deze knop verandert in een installeer knop. Druk nogmaals om de toepassing te installeren. De Anderslezen-app zal na installatie zichtbaar zijn op een van de beginschermen van uw toestel.

App openen

Open de Anderslezen-app door op het icoontje Anderslezen te drukken in het beginscherm. Een loginscherm met 2 invulvelden verschijnt wanneer je de app de eerste keer opent. In het eerste invulveld, gebruikersnaam, vul je jouw Luisterpunt-lenersnummer in. In het tweede invulveld, wachtwoord, vul je jouw geboortedatum in de vorm dd-mm-jjjj, bv. 24-03-1975. Dit is net zoals bij Mijn Luisterpunt. Zet de schuifknop Automatisch inloggen aan als je dit loginscherm niet meer wilt zien. Druk op inloggen om je Anderslezen-boekenplank te laden. Het duurt even voor de app jouw boekenplank laadt. Inloggen met een andere account kan via het instellingenvenster van de app. Als je geen internetverbinding hebt kan je inloggen via de knop Offline doorgaan. Met deze laatste optie kan je boeken beluisteren die op jouw Toestel-boekenplank staan.

Beschrijving app

Alle schermen in de app bestaan ruwweg uit 3 onderdelen:

 • Een functiebalk bovenaan met functieknoppen
 • Een navigatiebalk onderaan om tussen schermen of binnen een publicatie te navigeren.
 • De inhoud staat centraal tussen de functie- en navigatiebalk en neemt het grootste deel van het scherm in beslag.

De speler beschikt over een extra leesbalk die zich vlak onder de functiebalk bevindt.
Deze schermindeling roteert mee als je jouw toestel draait van landschap- naar portretmodus en omgekeerd.

Boekenplanken en berichten

Na inloggen in de app kom je terecht op de Anderslezen-boekenplank. De app bevat 2 boekenplanken: de Anderslezen-boekenplank waarmee je toegang hebt tot je online boekenplank en een Toestel-boekenplank waarmee je toegang hebt tot boeken die je kopieerde via iTunes en die je zonder internetverbinding kan afspelen. De app bevat ook een Berichtenscherm waarop dienstberichten kunnen verschijnen.

Via de navigatiebalk onderaan schakel je tussen de boekenplanken en het berichtenscherm. Deze balk bevat van links naar rechts: Anderslezen, Toestel en Berichten. Wanneer je op een knop drukt wordt deze rood. De 2 niet-actieve knoppen zijn grijs. Als je met VoiceOver het scherm laat voorlezen dan zal je bij de actieve knop het woord ‘geselecteerd’ horen.

De inhoud bestaat uit een lijst van publicaties op de boekenplanken en een lijst met berichten in het berichtenscherm. De Anderslezen-boekenplank bevat onder meer de Daisy-online-boeken die je momenteel leent bij de bib. Daarnaast bevat deze lijst audiokranten of tijdschriften waarvoor je een abonnement hebt bij Kamelego vzw of Transkript vzw. Je opent een publicatie op de boekenplank door er op te drukken.

Elke regel met een boek in één van de boekenplanken bevat volgende informatie:

 • Links een afbeelding van een boek met geluidsgolfjes. Als je een bladwijzer aanbracht in dit boek zal de afbeelding ook een blauw bladwijzerteken bevatten.
 • Rechts van de afbeelding de titel, bv. Mijn zus woont in het donker
 • Onder de titel de auteur(s), bv. Emy Geyskens en Kolet Janssen
 • Op de Anderslezen-boekenplank staat onder de auteur een wereldbol om aan te geven dat je het boek kan streamen. Op de Toestel-boekenplank staat een rood pijltje naar beneden om aan te geven dat het volledige boek lokaal op jouw toestel staat.
 • Als je de publicatie nog niet hebt geopend staat rechts een tekstlabel 'nieuw'.

Bij de boekenplanken en het berichtenscherm bevat de functiebalk een Wijzig- en Vernieuwen-knop linksboven, een titel in het midden en rechts een Instellingen-knop.

 • Druk op de wijzig-knop om één of meerdere items uit de lijst met inhoud te selecteren. In deze wijzigenmodus is de knop wijzig vervangen door gereed en op de plaats van de vernieuwen-knop staat nu een actie-knop. Per regel verschijnt helemaal links een cirkel die je kan aanvinken. Na de selectie druk je op de actie-knop. Momenteel is deze actieknop alleen nuttig om lokale boeken op de toestel-boekenplank te verwijderen. Kies hiervoor de optie 'Lokaal exemplaar verwijderen' in de keuzelijst. Druk tenslotte op gereed om terug te keren uit de wijzigen-modus.
 • Druk op de vernieuwen-knop om de inhoud van een boekenplank te vernieuwen. Vernieuwen is handig wanneer je zopas nieuwe Daisy-online-boeken via Mijn Luisterpunt of via de Luisterpunt-uitleendienst hebt toegevoegd op jouw Anderslezen-boekenplank of wanneer je zopas boeken kopieerde vanuit iTunes naar jouw toestel-boekenplank.
 • In het midden van de navigatiebalk staat de titel van jouw huidige scherm. Dit is geen knop. Deze titel wijzigt telkens wanneer je een ander scherm opent in de app.
 • Druk rechts op de instellingenknop als je de instellingen van de app wilt aanpassen. We bespreken later in deze tekst de instellingen pagina’s in groter detail.

Speler

Druk op een boek in de Anderslezen-boekenplank of Toestel-boekenplank om het boek af te spelen. In de functiebalk vind je linksboven een terugknop Boekenplank waarmee je terugkeert naar jouw boekenplank. Centraal staat de titel van het boek dat geopend is. Helemaal rechts vind je de Instellingentoets om naar de instellingen van de app te gaan.

In de leesbalk daaronder staat links hoever je reeds bent in het boek, dan een schuine streep en vervolgens de totale speelduur van het boek. Centraal vind je het huidige navigatieniveau terug. Rechts staan er 4 knoppen:

 • Leessnelheid: hiermee laat je de stem sneller of trager voorlezen.
 • Navigatie: hiermee open je een nieuw scherm met verschillende manieren om door het boek te bladeren. De navigatieschermen bespreken we wat later in deze tekst in meer detail. Deze knop is een rijker alternatief voor de knoppen die je onderaan het scherm in de navigatiebalk vindt.
 • Bladwijzer toevoegen: hiermee kan je tijdens het afspelen een bladwijzer plaatsen als je later wil terugkeren naar deze locatie in het boek. De app doet zelf een naamsuggestie voor de bladwijzer. Pas deze titel aan indien nodig.
 • Zoeken: met deze functie zoek je naar een woord in de inhoud.

De inhoud bevat de visuele weergave van de structuur van het boek. Voor Luisterpunt-boeken is dat in 99% van de gevallen een boek met structuur zonder de volledige tekst van het boek. Je kan de weergave van deze structuur aanpassen aan jouw wensen via het instellingenscherm. De structuur scrolt mee met je vorderingen in het boek.

De navigatiebalk bevat 5 Daisy-navigatie-knoppen. Uiterst links en rechts vind je de knoppen vorige en volgende element om respectievelijk terug te keren of voorwaarts te navigeren in het boek. Links en rechts van de middelste knop vind je de omhoog en omlaag knoppen om de eenheid aan te duiden waarmee je wil navigeren. Afhankelijk van het boek kan dit gaan van niveau 1 tot en met 6. Je kan ook navigeren op zin, pagina, 30 seconden en 2 minuten. Helemaal in het midden heb je een afspeelknop waarmee je het boek verder afspeelt of pauzeert.

De speler onthoudt voor elk boek waar je de vorige keer stopte met lezen en hervat het lezen vanaf dit punt. Een boek speelt automatisch af wanneer je de speler opent.

Navigatiescherm

Druk op de navigatieknop in de leesbalk van de speler om het navigatiescherm te openen. In de navigatiebalk onderaan kan je kiezen tussen 3 verschillende methodes om te navigeren naar een bepaalde plaats in het boek. Van links naar rechts zijn dit Titels, Pagina en Bladwijzers.

 • Druk op Titels om een inhoudstafel te krijgen met alle navigeerbare hoofdingen in het Daisy-boek. Per hoofding staat links uitgelijnd de titel, gevolgd door de tijdsduur van de audio die bij dat element behoort en rechts het niveau. Druk op het gewenste hoofding om het boek af te spelen vanaf die titel.
 • Druk op Pagina om een lijst met paginanummers te krijgen. Druk op de gewenste pagina om het boek af te spelen vanaf die pagina.
 • Druk op Bladwijzers om een overzicht te krijgen van de bladwijzers die je maakte in dit Daisy-boek. Druk op de gewenste bladwijzer om het boek af te spelen vanaf die bladwijzer.

App-instellingen

Druk op de instellingenknop in de functiebalk om het instellingen scherm te openen. De instellingen zijn ingedeeld in twee afzonderlijke schermen die je kan bereiken via de navigatiebalk: Visueel en Algemeen.

Bij visuele instellingen kan je de tekstweergave van de inhoud in de speler aanpassen. Druk op Lettertype, Lettergrootte, Tekstkleur, Achtergrondkleur en/of Regelafstand om de nodige aanpassingen te doen. Indien je een tekst leest met synthetische spraak zoals bv. de audiokrant kan je de tekst volgen met karaoke-lezen. Hiervoor zijn de markering instellingen. Je kiest er de kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond van de markering.

Bij klikzones kan je in plaats van een werkbalk kiezen voor klikzones om doorheen een Daisy-publicatie te navigeren. De 5 Daisy-navigatie-knoppen worden dan niet meer in een navigatiebalk in de speler onderaan weergegeven maar worden weergegeven over de inhoud. Het inhoudelijk gedeelte van het scherm wordt opgedeeld in 3 onzichtbare zones die even hoog zijn. In de hoogste zone bevindt zich de omhoogtoets om een niveau hoger te gaan. In de middenste zone bevinden zich van links naar rechts de vorige-element-knop, de afspeel-knop en de volgende element-knop. In de onderste zone bevindt zich de omlaagtoets om een niveau te zakken.

Tenslotte kan je ervoor kiezen om afbeeldingen wel of niet weer te geven in een Daisy-boek. Daisy-online-boeken van Luisterpunt bevatten geen afbeeldingen.

Bij algemene instellingen kan je bij gebruikersinformatie jouw logingegevens wijzigen. Bij downloaden en streamen kan je kiezen tussen alleen streamen of downloaden tijdens het afspelen. Downloaden tijdens het afspelen heeft momenteel weinig zin voor boeken omdat dit nog niet werkt. Je kan ook de boekenplankweergave aanpassen: kleine of grote titels. Boekenplank sorteren biedt je 4 verschillende manieren om publicaties te sorteren: op meest recent, op titel, op auteur of op offline. Dat laatste maakt het onderscheid tussen publicaties die je offline kan beluisteren omdat ze gedownload zijn en publicaties die je alleen online kan beluisteren via streaming. Tenslotte kan je net zoals bij andere Daisy-spelers een slaapfunctie instellen. Dit kan na 15, 30, 45 of 60 minuten. Het afspelen stopt dan automatisch na die periode zonder dat je uit je zetel of bed moet komen.

Na het aanpassen van de instellingen kan je linksboven op een terugknop drukken om terug te keren naar je vorig scherm.

Streamen en downloaden via de Anderslezen-app

Als je over een draadloze internetverbinding beschikt kan je Daisy-online-boeken rechtstreeks afspelen op je toestel via streaming, of downloaden zodat je ze altijd en overal kan lezen.